Question:

Halimbawa ng payak na salita?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

17 ANSWERS


 1.  gin-aano ba kmo?


 2. Ang pera ng bansa ay bumaba ang halaga.


  Ang mga manggagawa ay nandayuhan.


  Sila ay pumunta sa Saudi Arabia.


  Ang ekonomiya ng bansa ay pinauunlad ng manggagawa.  •     
  • dilig

  •     
  • linis

  •     
  • hugas

  •     
  • lakad

  •     
  • takbo


 3.  1.      Payak – binubuo ng salitang ugat lamang.

  Ha. Bilog , p**a


 4. mga bobo kayu walang alam sa crossfire


 5. maganda


 6. magbigay ng isang hlimbawa ng payak at kailangan isalita


     1.     
  2.  berde


 7. EWAN KO SA INYO CHE MGA WALANG ALAM

 8. si jesmon ay matulungin sa magulang

 9. ang bahay ay maganda.

 10. tanga

 11. magbigay ng halimbawa

 12. tawa !! :)

 13. ganda

  iyak

 14. bayan

 15. bayan

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 17 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions