Question:

ano ang mga programa ni carlos Garcia

by  |  6 years, 1 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang mga programa ni carlos Garcia

 Tags: ang, ano, Carlos, Garcia, mga, NI, programa

   Report

1 ANSWERS


  1.  Patkarang 'Pilipino Muna"

Question Stats

Latest activity: 5 years, 11 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions