Question:

Bansa sa asya na mataas na latitude?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

8 ANSWERS


 1. vvv


 2. tang ina nyo ausin nyo mga sagot nyo ah napaghahalataang bobo ang mga pinoy eh

 3. nanong sagut keng tanung ko eye balo na sapukan da kayu


  cge!!!!!!!!!!!!!

 4. shoot people!i'm looking for answers not goofs!
  at least give right answers!i hate pages like this!

 5. ang klima sa mataas na lastitud ay depende sa bansa

 6. ehehe
  hello sa lahat ng may name

 7. weeeee

 8. hi

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 8 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.