Question:

Anu-ano ang cohesive device sa pilipino?

by  |  earlier

5 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

6 ANSWERS

 1. Guest58370

   ANU-ANO ANG COHESIVE DEVICES?

 2. Guest55711

   Cohensive Devices

  (Kohesyong Gramatikal)– Anapora, Katapora


   Ito ay mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala at sugnay.Nakababagot na mabasa at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang texto o pahayag.

   Maiiwasan ang nabanggit na pag-uulit kung gagamit tayo ng panghalip tulad ng siya, niya, kanila, at iba pa. Ang paggamit ng mga panghalip upang humalili sa pangngalan ay tinatawag na pagpapatungkol.

  1. Pagpapatungkol na Anapora

  Ang elementong pinalitan ng panghalip ay unang nabanggit sa unahan ng texto o pahayag o panghalip sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangngalang binanggit sa unahan.

  Halimbawa:

  a. Patuloy na dinarayo ng mga turista ang Dos Palmas Resort sa Palawan dahil sila’y totoong nagagandahan dito.

  b. Si Gracia Burnham ay isa sa mga dayuhang turista na pumunta sa Dos Palmas Resort dahil ayon sa kanya, paborito niya itong pasyalan.

  2. Pagpapatungkol na Katapora

  Dito, ang elementong pinalitan ng panghalip ay binabanggit pagkatapos ng panghalip na inihalili o ipinalit: panghalip na ginamit sa unahan ng texto o pahayag bilang pananda sa pinalitang pangngalan sa hulihan ng texto o pahayag.

  Halimbawa:

  a. Patuloy nilang dinarayo ang Dos Palmas Resort sa Palawan dahil ang mga turista’y totoong nagagandahan dito.

  b. Siya ay isa sa mga dayuhang turista na patuloy na pumupunta sa Dos Palmas Resort sa Palawan dahil ayon kay Gracia Burnham paborito niya itong pasyalan.


   


 3.  pUr0 KAbAs2sAn anG nLa2mAn m0.. kAiLanGan nG mGa ta0 anG sAg0t nAh mAtin0 nDi unG kAbAs2sAn...tMa vAh yAn??? yAn vAh anG tNu2r0 nG mAgULanG m0 sAu aT yAn vAh anG pInAgaAraLaN ni0... nId ResPect nMan....LhAt nKa2bAsA ni2...


 4. ANU-ANO ANG COHESIVE DEVICES?


  Anapora-panghalip na ginagamit bilang panghalili sa pangngalang pinalitan sa hulihan.
  HALIMBAWA:
  * Si Mar Roxas ay nagsulong ng batas upang bumaba ang presyo ng gamot. Nais niyang matulungan ang mga mahihirap.
  ang ginamit na anapora dito ay ang panghalip na 'NIYANG'.
  Katapora-panghalip na ginagamit bilang panghalili sa pangngalang pinalitan sa unahan.
  HALIMBAWA
  * Doon ay malamig mamasyal. Sa Baguio ay maraming magagandang pasyalan.
  ang ginamit na katapora ay ang panghalip na 'DOON'.

  yan!!!!

 5. titi

 6. i dont know...
  ahehe...

  Ang Tagalog ng Cohesive Device ay:
  “KASANGKAPAN PARA SA KOHESYON”

  ANU-ANO ANG COHESIVE DEVICES?

  Anapora-panghalip na ginagamit bilang panghalili sa pangngalang pinalitan sa hulihan.
  HALIMBAWA:
  * Si Mar Roxas ay nagsulong ng batas upang bumaba ang presyo ng gamot. Nais niyang matulungan ang mga mahihirap.
  ang ginamit na anapora dito ay ang panghalip na 'NIYANG'.
  Katapora-panghalip na ginagamit bilang panghalili sa pangngalang pinalitan sa unahan.
  HALIMBAWA
  * Doon ay malamig mamasyal. Sa Baguio ay maraming magagandang pasyalan.
  ang ginamit na katapora ay ang panghalip na 'DOON'.

Question Stats

Latest activity: 7 years ago.
This question has 6 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions