Question:

Ano ang kahulugan ng rebolusyong syentipiko?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

8 ANSWERS


 1.  MGA VOVO!!!!!!!!!!!


  TANGA!!!!!!!!!!!!


 2.  MGA VOVO!!!!!!!!!!!


  TANGA!!!!!!!!!!!!


 3. ay ang pagalsa ng malaki o madaming kagrupo!!!!!!!! da tma sa ung sa kin no da!......

 4. panahon na kung saan umigting ang pagsulong ng kaalaman sa agham. helooooooooooooooo! hehehehehe tampa

 5. ang bobobo nyu tinatanung nyu pa ehd kantutan!!!

  by:CAYABA

 6. putang ina mo

 7. ibig sabihin yan ay tanga kayo hahahhahaha!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. di ko alam e tinatanong ko nga din

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 8 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.