Question:

Tatlong uri ng kard katalog?

by Bert Sibum  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

27 ANSWERS

 1. Guest501626

   Kard ng may akda,kard ng pamagat at kard ng paks

 2. Jos Oostendorp

  ganda nga eh
   

 3. Greg Wilson

  title card , subject card , author card

 4. damian mann

   ok .. BYE!

 5. Patrick Langelaan

   leche !!!!!!!

 6. Edmilson Bueno

  :)))))


  hello!!!!

 7. Pierre-Yves Thoulon

  walang subject

 8. Mihir Solanki

  subject card,author card and title card.........

 9. ananya dutta

  its so easy.......kard ng paksa,pamagat at may-akda....duh!watever

 10. Aristides Katoppo

  mga walang kwenta sabing URI eh...

 11. Mary Peace

   are you sure whenever you do?

 12. Adesh Jain

       
  1. Kard ng paksa

  2.     
  3. Kard ng may akda

  4.     
  5. Kard ng pamagat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


   


   


   

 13. Cristian Paiva

  kard ng paksa, kard ng pamagat, kard ng Awtor...........

 14. Harvey Gluckman
  amo kano langon so miyamambal saya....buda,,,pn.,.,.,
 15. Mary Vogen
  kard ng:
  1. may akda
  2. pamagat
  3. paksa

  ^_^
 16. Andres Blachman
  kard ng may akda, kard ng pamagat, kard ng paksa..vovooooooooo
 17. Lauri Beamish
  kard ng paksa, kard ng my akda at kard ng pamagat   that so easy!!!!!
 18. Stephen Karlik
  MELASON!
 19. Jeff Greeney
  sdsds
 20. Alain Dibo
  pamagat
  paksa
  akda..
  vovo nio...
 21. Francisco Damiu00e1n
  the h**l..wla aqng napapala dito..pota.
 22. Robbert Meerpoel
  subject card, author card and title card!!
 23. Gustavo Rueda
  whatever!!!!!!!!author card, subject card and title card.......that's all
 24. Phyllis Utley
  kard ng Pamagat,kard ng Paksa,kard ng awtor o may-akda
 25. Susan Spencer
  kard ng pamagat , kard ng paksa , kard ng may-akda.
 26. William Guice
  ahm my kwenta yan!!!!
 27. Sharon Cox
  punyes! nu ba yan?????!!!!!!
  walang kwnta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question Stats

Latest activity: 1 year, 1 month(s) ago.
This question has 27 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.