Question:

Tatlong uri ng kard katalog?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

27 ANSWERS


 1.  Kard ng may akda,kard ng pamagat at kard ng paks


 2. ganda nga eh
   


 3. title card , subject card , author card


 4.  ok .. BYE!


 5.  leche !!!!!!!


 6. :)))))


  hello!!!!


 7. walang subject


 8. subject card,author card and title card.........


 9. its so easy.......kard ng paksa,pamagat at may-akda....duh!watever


 10. mga walang kwenta sabing URI eh...


 11.  are you sure whenever you do?  1.     
  2. Kard ng paksa

  3.     
  4. Kard ng may akda

  5.     
  6. Kard ng pamagat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


   


   


   


 12. kard ng paksa, kard ng pamagat, kard ng Awtor...........


 13. amo kano langon so miyamambal saya....buda,,,pn.,.,.,

 14. kard ng:
  1. may akda
  2. pamagat
  3. paksa

  ^_^

 15. kard ng may akda, kard ng pamagat, kard ng paksa..vovooooooooo

 16. kard ng paksa, kard ng my akda at kard ng pamagat   that so easy!!!!!

 17. MELASON!

 18. sdsds

 19. pamagat
  paksa
  akda..
  vovo nio...

 20. the h**l..wla aqng napapala dito..pota.

 21. subject card, author card and title card!!

 22. whatever!!!!!!!!author card, subject card and title card.......that's all

 23. kard ng Pamagat,kard ng Paksa,kard ng awtor o may-akda

 24. kard ng pamagat , kard ng paksa , kard ng may-akda.

 25. ahm my kwenta yan!!!!

 26. punyes! nu ba yan?????!!!!!!
  walang kwnta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question Stats

Latest activity: 4 years, 5 month(s) ago.
This question has 27 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.