Question:

Anu ano ang ibat- ibang uri ng liham?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

10 ANSWERS


 1. sa panahon talaga ngayon nawawala na ang mga aklat, asa na lang lahat sa Internet tsk tsk tsk......
 2.  ahwppp....


 3.  liham paanyaya liham pangkaibigan liham pang  PUDING NA YAN WALANG NAKAKA ALAM AHHHHH DIBA KAU MARUNUNG TUMINGIN NG LIBRO :( MGA PUDING KAU 


   


 4. ITO AY NAG LALAMAN NG RALPH RENZON BUALAT LOVE AILEE booooooooooooooooog ^^

 5. cno marunung mag DOTA?

 6. liham paanyaya, liham panimula,liham pangwakas, bating panimula,lagda..??? haha

 7. Anu ano ang ibat- ibang uri ng liham?

 8. ito ay pogi si GIAN NAVARRO gwapo n pogi pa

 9. ito ay panget si RALPH RENZON BUALAT

 10. ang mga ito ay liham pangkaibigan

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 10 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions