Question:

Ano ang mga uri ng pamahalaan ng pilipinas?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

16 ANSWERS


 1.  tite


   


 2. ewan...


  i have no idea!!!


 3. mmatay na kau gago


 4.   we ano wla nmn d2 


 5. haaaaaaaaaaaaaaaa


   


 6.  


  sa pilipinas, demokrasya kaya.. :)


 7.  


  sa pilipinas, demokrasya kaya.. :)


 8.  k kalan


 9.  dami nmn GRADE 6 LNG AKO EE


 10.  dami nmn GRADE 6 LNG AKO EE


 11. presidential

 12. f0r gRadE 6 .... uhm... un yUng... m0nArkiya ... DikTatUryaL.... k0Munista... at.... deMokRatiK0.... 0_o

 13. ano ang uri ng pamahalaan sa japan?

 14. parliamentaryo,demokrasya,totalitaryan,unitaryo,pampanguluhan,federal,minana,halal,monarkiya at aristokrasya tama na bah iyan......

 15. MONARKIYA???AUTOKRASYA???TOTALITARYAN???DIKTORYAL???DEMOKRATIKO???unitary???presidensyal

  yun lang ung lam ku eh hehehehe....

 16. AUTOKRASYA>>>MONARKIYA>>>DIKTATORYAL>>>DEMOKRATIKO>>>B ASTA % YUN EH>>>NAKALIMUTAN KUH UNG ISA XENXIA NA>>>

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 16 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.