Question:

Halimbawa ng pares-minimal tulad sala-tala?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

36 ANSWERS


 1. salamat!


 2. dbah ang pares minimal ay upo ( vegetable ) upo ( sit)??


   


 3.  guhit-punit


 4. mesa-misa
  pana-mana
  tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  paso-baso
  pala-bala
  puro-puno
  tela-tila
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  pantay-panday
  kulay-gulay
  sama-saya
  pato-pito
  lola-lolo
  buhay-bahay
  bago-bigo
  ligo-libo
  tayo-tabo
  mula-muta
  sana-samatila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  pala-bala
  puro-puno
  patas-batas
  tela-tila
  pana-mana
  paso-baso
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  kulay-gulay
  sama-sayamata-bata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  tila-tela
  pata-bata
  kamay-gamay
  gilid-gilt
  likot-likod
  copy copy lng

 5. thank yo sa mga nag post

 6. 1. doon-roon
  2. madami-marami
  3. mali-male
  4. babae-babai
  5. marumi-madumi
  6. totoo-tutoo
  7. nariyan-nadiyan
  8. unan-onan

 7. eto ba pares minimal o pares-pares

 8. mesa-misa
  pana-mana
  tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  paso-baso
  pala-bala
  puro-puno
  tela-tila
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  pantay-panday
  kulay-gulay
  sama-saya
  pato-pito
  lola-lolo
  buhay-bahay
  bago-bigo
  ligo-libo
  tayo-tabo
  mula-muta
  sana-sama

 9. thank you and god bless

 10. salamat poh meron na akong assignment tnx poh sa lahat na tumolong god bless you all

 11. tahnks posa lhat ng sumagot!!!!!

 12. laban-laman
  saya-sama
  paso-baso

 13. tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  pala-bala
  puro-puno
  patas-batas
  tela-tila
  pana-mana
  paso-baso
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  kulay-gulay
  sama-saya
  lola-lolo

 14. salamat sa mga sagot...^_^

 15. tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  pala-bala
  puro-puno
  patas-batas
  tela-tila
  pana-mana
  paso-baso
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  kulay-gulay
  sama-saya
  lola-lolo

 16. Ito ang mga halimbawa ng pares-minimal:

  mesa-misa
  pana-mana
  tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  iwan-ewan
  paso-baso
  pala-bala
  puro-puno
  tela-tila
  bata-mata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  pata-bata
  kamay-damay
  likot-likod
  pantay-panday
  kulay-gulay
  sama-saya
  pato-pito
  lola-lolo
  buhay-bahay
  bago-bigo
  ligo-libo
  tayo-tabo
  mula-muta
  sana-sama

  by:desiree bernal. grade 4

 17. pls. kailangan ko pa ng 100 :(

 18. mesa-misa
  pana-mana
  tila-dila
  usa-oso
  upo-opo
  damas
  iwan-ewan
  paso-baso
  pala-bala
  puro-puno
  tela-tila

 19. Hal.
  selya at silya

 20. Hal.
  selya at silya

 21. wala na bang iba?
  kailangan ko pa kasi ng 20!

 22. laban-laman

 23. tnx for d answer

 24. mata-bata
  kulit-sulit
  labi-laki
  laban-laman
  tila-tela
  pata-bata
  kamay-gamay
  gilid-gilt
  likot-likod

 25. ahmmm thnx pO s sagOt ^___^

 26. thank you poh sa sagot

 27. TnXs  PO,,

 28. pala-bala
  pantay-panday
  kulay-gulay
  wari-yari
  nawa-ngawa

 29. halimbawa:

  lalaki-lalake
  babai-babae
  misa-mesa
  baso-paso
  saya-sama
  pato-pito
  sukah-s**a
  bata-batah

 30. thanks po sa inyong sagot..................

 31. Hmm.

  Buhay - Bahay
  Lola - Lolo
  Bago - Bigo
  Ligo - Libo
  Tayo - Tabo
  Mula - Muta
  Hala - Haba
  Sana - Sama

 32. Halimbawa:

  laban-laman

  tila-tela

  iwan-ewan

  saya-sama

 33. ano ang halimbawa ng pares minimal

 34. SALA-TALA

 35. tila-tela
  iwan-ewan

 36. dsafsdfsdfsdf

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 36 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.